E-books

Omzetten van boeken naar e-books

Een digitale versie maken van een boek kan het best via een e-book. Bij de opmaak van een boek in Indesign wordt altijd rekening gehouden met een eventuele e-book-versie. Na het exporteren van het e-book vanuit Indesign wordt het e-book opengebroken om via HTML en CSS de vormgeving nog te verfijnen. Het gaat dan voornamelijk over het toevoegen van kaders en het optimaliseren van de tekststijlen.

De meeste e-books die ik maak zijn in opdracht van uitgeverij Scriptum.

0477 44 83 87 •  info@igraph.be

Copyright © 2021